Privacy en klachten

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliƫntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om de volgende gegevens op te nemen op de factuur:
  . NAW-gegevens verzekerde;
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde;
  . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling);
  . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie;
  . Kosten van de behandeling.

KLACHTEN

De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en de daarbij aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de haptotherapeutische zorg  zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets, of vragen heeft over de geboden zorg.

In veel gevallen leidt een gesprek met uw therapeut hierover tot een oplossing.
Mocht u er met uw therapeut niet uitkomen, dan kunt u de hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de VVH. Aan deze hulp zijn voor u geen kosten verbonden.

De contactgegevens van de VVH klachtenfunctionaris vindt u  op deze pagina (klik op de volgende link): VVH klachtenfunctionaris