Categorie: Kanker

Haptonomie bij kanker

Te horen  krijgen dat je kanker hebt is bijna altijd zeer ingrijpend, voor jezelf en voor de mensen om je heen. In korte tijd komt er van alles op je af aan verder onderzoek en behandeling en vaak kom je voor moeilijke beslissingen te staan.

Je krijgt niet alleen te maken met lichamelijke gevolgen, ook psychisch raak je uit balans. Zo kun je je  overspoeld voelen door onzekerheid en angst, maar ook door andere – soms heftige- gevoelens: boosheid, verdriet, machteloosheid, eenzaamheid……. Het kan een hele kunst zijn om je dan staande te houden.

Haptotherapie kan jou op veel momenten op verschillende manieren ondersteunen als je kanker hebt. Het kan hulp bieden tijdens en na de medische behandelingen. De positieve bevestigende aanraking kan een belangrijke rol spelen. Het helpt niet alleen om weer vertrouwd te raken met het soms zo geschonden lichaam, maar opent ook de weg om emoties weer aan te gaan en te durven voelen wat de ziekte innerlijk teweegbrengt. Door dat te erkennen en betekenis te geven ontstaat er meer rust in wie je bent en ontwikkel je zelfvertrouwen en ben je beter in staat eigen keuzes te maken. Je ervaart wat er nog wel mogelijk is i.p.v. wat er niet meer kan.

Ook voor naasten kan haptotherapie ondersteuning bieden. Voelen hoe het met jou is en daar gehoor aan geven, zorgt dat je steviger staat. Zo kun je voor jezelf zorgen en voor de ander.

Samen met Agnes van Swaay heb ik het volgende artikel geschreven in het HC van juli 2017