Auteur: Winnie

Haptotherapie bij relatieproblemen

Ieder mens start een relatie om gelukkig te worden met de ander. Wat de aard van de relatie ook is, een zonder problemen bestaat niet. Door allerlei redenen kan de relatie onder druk komen te staan. Irritaties, ruzies, tegenslag, het verwerken van een trauma of verlies, botsende karakters. Vaak kom je er samen uit, maar soms lukt dat niet. Er valt dan een gevoel van veiligheid weg en je kunt of durft je niet meer te uiten. Er ontstaat zo onbegrip en afstand, en je weet niet meer precies wat er in de ander omgaat. Haptotherapie kan dan een uitkomst bieden.

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie die zich richt op heel de mens, zijn ontwikkeling en mogelijkheden. Het doel van de therapie is dat de mens  beter in contact kan komen met zijn eigen gevoel en behoeften. Soms is het lastig om daar naar te handelen, ook omdat een relatie zich afspeelt in het spanningsveld samen en alleen: autonomie in verbinding.  Problemen  kunnen te maken hebben met:- grenzen, intimiteit en nabijheid, (h)erkennen en uitdrukken van gevoelens,  het niet samen kunnen oplossen van een conflict, het verwerken van een verlies, rouw of trauma dat op de relatie drukt, macht, afhankelijkheid en vrijheid, een gevoel elkaar kwijt te zijn.

Tijdens het traject worden door ervaringsgerichte oefeningen relatieproblemen tastbaar en voelbaar gemaakt. De haptotherapeut maakt beide partijen bewust welk gedrag of beleving de relatie verstoort. Zo wordt een veranderingsproces op gang gebracht en kan de aandacht worden gericht op ieders mogelijkheden om anders met zichzelf en de relatiepartner om te gaan. Hierdoor kan er meer ruimte ontstaan voor het herstellen/ verdiepen  van het contact tussen de partners. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat er meer tijd nodig is of dat de relatie wordt beëindigd. De haptotherapeut helpt dan om dit respectvol te laten verlopen.


Burn-out

De definitie van de burn-out vereniging luidt: “Burn-out is een toestand (of dreiging) van emotionele uitputting n.a.v. menselijke relaties.

Het kenmerk van mensen met burn-out is emotionele uitputting n.a.v. ervaren overbelasting m.b.t. medemensen. Ze zijn op zoek naar bevestiging in doen/presteren. Ze worden zo gewaardeerd maar niet gevoed in hun ontwikkeling. Dit kan leiden tot compensatiegedrag waarin er steeds de behoefte aan waardering is maar dit leidt niet tot een bevestiging van de mens zelf. Deze mensen worden niet in hun kern aangesproken. Ze hebben dit vaak ook niet ervaren in hun opvoeding of in latere relaties met de mensen om hen heen. Zodoende ontwikkelt zich een verminderd basaal vertrouwen in eigen menselijke competenties. Dit verminderd vertrouwen kan leiden tot het grondpatroon dat de bewegingen met name naar buiten (de ander) gericht zijn terwijl de voeling/verbinding met zichzelf, de bewegingen naar binnen (veel) minder aanwezig zijn.

Haptotherapie kan hierin ook ondersteuning bieden.

Interesse in een lezing over burn-out? Zie hiervoor de website van Instituut Toegepaste Haptotherapie

Winterblues …

Afgelopen week las ik in een column van Thomas Verboght  over deze “blues”.

Voor mij raakt hij iets wat herkenbaar is de haptotherapeutische begeleidingen : acceptatie, maak er wat van en gebruik het om te je te ontwikkelen in het leven.

Haptonomie bij kanker

Te horen  krijgen dat je kanker hebt is bijna altijd zeer ingrijpend, voor jezelf en voor de mensen om je heen. In korte tijd komt er van alles op je af aan verder onderzoek en behandeling en vaak kom je voor moeilijke beslissingen te staan.

Je krijgt niet alleen te maken met lichamelijke gevolgen, ook psychisch raak je uit balans. Zo kun je je  overspoeld voelen door onzekerheid en angst, maar ook door andere – soms heftige- gevoelens: boosheid, verdriet, machteloosheid, eenzaamheid……. Het kan een hele kunst zijn om je dan staande te houden.

Haptotherapie kan jou op veel momenten op verschillende manieren ondersteunen als je kanker hebt. Het kan hulp bieden tijdens en na de medische behandelingen. De positieve bevestigende aanraking kan een belangrijke rol spelen. Het helpt niet alleen om weer vertrouwd te raken met het soms zo geschonden lichaam, maar opent ook de weg om emoties weer aan te gaan en te durven voelen wat de ziekte innerlijk teweegbrengt. Door dat te erkennen en betekenis te geven ontstaat er meer rust in wie je bent en ontwikkel je zelfvertrouwen en ben je beter in staat eigen keuzes te maken. Je ervaart wat er nog wel mogelijk is i.p.v. wat er niet meer kan.

Ook voor naasten kan haptotherapie ondersteuning bieden. Voelen hoe het met jou is en daar gehoor aan geven, zorgt dat je steviger staat. Zo kun je voor jezelf zorgen en voor de ander.

Samen met Agnes van Swaay heb ik het volgende artikel geschreven in het HC van juli 2017